Home FAQ Zakup kodu zmywania Instrukcja obsługi Login

FAQs − Często zadawane pytania dotyczące PAY PER WASH

Jesteście zainteresowani systemem PAY PER WASH lub macie jakieś pytania? Mamy zatem idealną odpowiedź dla Ciebie.

INFORMACJE OGÓLNE

Czy wygenerowany kod zmywania mogę użyć dla wszystkich maszyn PAY PER WASH?

Nie, każdy kod zmywania działa tylko dla tej maszyny, której numerem użytkownik się zalogował.

ZMYWANIE

Zakupiony kod zmywania nie działa. Co mam zrobić?

Sprawdzić następujące punkty:

  1. Czy nie popełniono błędu przy wprowadzaniu kodu? Wprowadzić kod ponownie.
  2. Czy wprowadzono prawidłowy kod? Kolejność znaków ma decydujące znaczenie (=indeks kodu).
  3. Czy kod jest ważny dla tej maszyny? Przy zakupie kodu zmywania należy podać numer maszyny. Zakupiony kod jest ważny tylko dla maszyny o dokładnie takim samym numerze.

Wszystkie punkty zostały sprawdzone, a kod zmywania mimo to nie działa? Proszę skontaktować się z pracownikiem Winterhalter.

Co się stanie, jeśli wielokrotnie wprowadzę nieprawidłowy kod zmywania ?

Po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu, na wyświetlaczu przez 10 sekund pojawi się zegar. Następnie można ponownie wprowadzić kod.

Co się stanie, jeśli przedwcześnie przerwę proces zmywania? Czy proces zmywania zostanie odliczony od mojego salda?

To zależy od tego, kiedy proces zmywania zostanie przerwany: Jeśli proces zmywania zostanie zatrzymany na krótko po rozpoczęciu, nie zostanie on naliczony. Jeśli proces zmywania jest już bardziej zaawansowany (płukanie się rozpoczęło), zostanie on odliczony z salda.

REALIZACJA ZAKUPU PROCESÓW ZMYWANIA

Zapodziałem mój osobisty kod QR. Jak mogę otrzymać nowy?

Nowy osobisty kod QR można zawsze osobiście wygenerować. W tym celu należy wejść na stronę www.pay-per-wash.biz/buy i podać swój numer maszyny i numer umowy. Następnie można wygenerować kod QR i również go wydrukować.

Czy mogę zapłacić przelewem lub za pośrednictwem serwisu Pay Pal?

Nie, obecnie istnieje możliwość płatności tylko przy użyciu karty kredytowej.

Gdzie zapisywane są dane mojej karty kredytowej?

Realizacja płatności kartą kredytową odbywa się za pośrednictwem specjalistycznego dostawcy usług płatniczych, który gwarantuje absolutne bezpieczeństwo. Dane nie są zapisywane w firmie Winterhalter.

KWESTIE ZWIĄZANE Z UMOWĄ

Moja umowa PAY PER WASH wygasa, jednakże posiadam jeszcze dostępne procesy zmywania w maszynie. Czy procesy zmywania przepadną, czy otrzymam zwrot środków?

Środki za pozostałe cykle zmywania są zwracane.

Czy mogę kupić maszynę PAY PER WASH także po zakończeniu umowy?

Zasadniczo tak. Wszystkie pozostałe szczegółowe informacje należy wyjaśnić z lokalnym przedstawicielem Winterhalter.

Czy mogę wcześniej zakończyć umowę? Jaki termin wypowiedzenia mi przysługuje?

Termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące przed zakończeniem umowy.

Co się dzieje, jeśli nie wykorzystam minimalnej ilości procesów zmywania?

W takim przypadku Winterhalter zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy .

Co się stanie, jeśli nie zakupię kodu zmywania przez długi czas?

W przypadku wykorzystania rocznej minimalnej ilości nie ma żadnych konsekwencji.